TOT ASSOLIMENT COMENÇA 
AMB LA INTENCIÓ DE PROVAR 
"ARA ES L'HORA"